EPS - elektronická protipožární singalizace

 

Nabízíme komplexní elektronické řešení budov především od firmy VARIANT PLUS.

 

  • Systém elektrické požární signalizace (EPS) je soubor zařízení k vyhodnocování požární situace v objektu.
  • Slouží k včasné detekci požárního nebezpečí a tím následně k ochraně majetku a osob před požárem.
  • Okamžítá detekce vznikajícího požáru zabrání často milionovým škodám a zachrání mnoho lidských životů.

 

Základní jednotkou každého systému EPS je ústředna.

Ta je schopná obsluhovat různé množství koncových zařízení, tedy hlásičů a detektorů.