Revize kotlů na tuhé paliva a plyn

 

Povinné revize kotlů.

 

  • Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31.12.2016.
  • Obecní úřad může požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly vystavený odborně zpúsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.
  • V případě, že provozovatel nepředloží požadovaný doklad může mu být uložena pokuta podle § 23 odstavce (2) bodu b) až do výše 20000 Kč.

 

  • Poskytujeme kontroly na kotle značek: OPOP, DAKON, ATMOS, VIADRUS, VIESSMANN, ROJEK, SLOKOV, ŽDB EMKA a dalších...