Čištění kanalizací až po vyústění do kanalizačního řádu